Старобългарски речник
въꙁьрѣнь 
въꙁьрѣнь -ꙗ ср Гледане, поглеждане; поглед съхране аплꙑ своѩ отъ блѫда. ꙇ отъ раждеженѣ блѫдъна. ꙇ отъ помꙑшленѣ блѫдъна.  отъ вьꙁьрѣнѣ на нѧ оесъ любодѣць СЕ 37а 11—12 же естъ ꙁмѣрлъ водѫ моръскѫѭ гръстѭ.  пѧдѭ нбо. а вьꙁьрѣнемь свомь ꙁемⷧ҇ѭ потрѧсаетъ СЕ 55b 21 прсно въпадаѭ въ блѫдꙑ. ꙇ прѣлюбодѣанѣ ... въ похотьнаа вьꙁьрѣнѣ. на стѹжде лце СЕ 68b 3 тѣмьже  скрежьщетъ на тѧ ꙁѫбꙑ. ѡбьходтъ наꙁраѩ твое слово. ꙇ двжене. ꙇ вьꙁьрѣне СЕ 88а 13 Изч СЕ Гр ὅρασις вьꙁьрѣне Нвб възрение остар книж ОА ВА Бот ЕтМл РБЕ въззрение ЕтМл РРОДД