Старобългарски речник
въꙁоръ 
въꙁоръ м Външен вид, външност ꙗкоже нъгда дьвѣма кꙑма лѫкавома. отъ саврꙑ въ горахъ жівѫште. страшꙿномъ въꙁоромъ.  сверѣпа власꙑ мѫшта С 40.12 а тꙑ лствмъ ꙁакрꙑвъ о с. вьсь сꙙ тамо прѣда. н оть того дебельства болѣꙁн мѣѧ. н къ цвѣтьца въꙁорѹ лесе свого не прѣведꙑ С 335.13 Изч С Гр ὄψις ϑέαμα Нвб възор остар ВА взор поет ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ