Старобългарски речник
въꙁмѫщат 
въꙁмѫщат -въꙁмѫщаѭ -въꙁмѫщаш несв 1. Раздвижвам [течност] анћл бо гнь на вьсѣ лѣта съхождааше въ кѫпѣль. ꙇ въꙁмѫштааше водѫ. ꙇ же пръвѣе вълажааше по въꙁмѫштен водꙑ. съдравъ бꙑвааше М Йо 5.4 З А сьндѣаше тамо рее анг҄елъ  въꙁмѫштааше водѫ С 496.11 2. Смущавам, разтревожвам някого ѡ како. гда боꙗꙁнь  страхъ. обьметъ ꙁемьнааго. вьсе го естьство аб въꙁмѫштатъ С 471.21—22 Изч М З А С Гр ταράσσω Нвб възмущавам ОА ВА АК Бот ЕтМл АР РБЕ БТР