Старобългарски речник
въꙁмѫтт сѧ 
въꙁмѫтт сѧ -въꙁмѫщѫ сѧ -въꙁмѫтш сѧ св 1. За течност — раздвижа се лка же не мамъ. да егда въꙁмѫттъ сѧ вода. въвръжетъ мѧ въ кѫпѣль М Йо 5.7 З А 2. Смутя се, объркам се, развълнувам се, разтревожа се ꙇс же ѣко вдѣ ѭ плаѫштѫ сѧ. ꙇ пршедъшѧѩ съ неѭ юдеѩ плаѫштѫ сѧ. ꙁапрѣт дхѹ.  въꙁмѫт сѧ самъ М Йо 11.33 З А СК нꙑнѣ дша моѣ въꙁмѫт сѧ. ꙇ то рекѫ. оте спс мѧ отъ годнꙑ сеѩ М Йо 12.27 З А СК Б с рекъ с въꙁмѫт сѧ дхомъ. ꙇ съвѣдѣтельствова  рее. амнь амн глѭ вамъ. ѣко еднъ отъ васъ прѣдастъ мѧ М Йо 13.21 З подражвъ борьцꙙ прѣдъплььнꙑѧ. ц въ прьвѣѣмь шттѣ падъшааго. аб напльн҄ѣатъ трѫтъ. да не ело хъ въꙁмѫттъ сꙙ. падъшмъ С 93.30 Изч М З А СК Б СП С Гр ταράσσομαι ταράσσω [ἐμαυτόν] διακόπτομαι Нвб възмутя се ОА ВА Бот НГер ЕтМл АР РБЕ БТР