Старобългарски речник
въꙁможьно 
въꙁможьно нареч аще [стъ] въꙁможьно εἰ δυνατόν [ἐστιν] Ако е възможно, доколкото е възможно въстанѫтъ бо лъж хръст  лъж прц.  дадѧтъ ꙁнаменѣ велѣ  юдеса. ѣко прѣльстт. аште естъ въꙁможъно ꙁбъранꙑѩ М Мт 24.24 З, А, СК. Срв.Мк 13.22 М ꙇ прѣшьдь мало паде нцъ молѧ сѧ  глѧ. ѡе мо аште въꙁможьно естъ да ммо детъ отъ мене аша с М Мт 26.39 З, А, СК. Срв.Мк 14.35 Изч М З А СК въꙁможъно Нвб възможно ОА ВА АК Бот НГер РБЕ возможно остар ВА Бот