Старобългарски речник
въꙁмагат 
въꙁмагат -въꙁмагаѭ -въꙁмагаш несв 1. Мога, в състояние съм да направя нещо междю нам  вам. пропадь велѣ ѹтвръд сѧ. ѣко да хотѧште мнѫт отъ сѫдѹ къ вамъ не въꙁмагаѭтъ. н же отъ тѫдѫ къ намъ прѣходѧтъ М Лк 16.26 З А СК 2. Получавам мощ, сила, укрепвам, засилвам се аплъ. ефесеѡмъ. браⷮ҇. въꙁмагаїте о г Е 35б 7—8 Изч М З А СК Е Гр δύναμαι ἐνδυναμόω Нвб Ø