Старобългарски речник
въꙁлюбл҄ень 
въꙁлюбл҄ень -ꙗ ср Възлюбване, обикване, обич  положішѩ на мѩ ꙁъло вьꙁ добро.  ненавістъ ꙁа въꙁлюбленье мое СП 108.5 сѣ раба твоѣ. вьꙁлюбльша себе. дховънꙑмь вьꙁлюбленемь ... стꙑнѭ  блгвене твое хотѧща прѩт. дажд ма вѣрѫ непостꙑдънѫ СЕ 10а 3—4 Изч СП СЕ Гр ἀγάπη ἀγάπησις вьꙁлюблен Нвб Ø