Старобългарски речник
въꙁлѣгань 
въꙁлѣгань -ꙗ ср По древния обичай — хранене в излегнато положение любѧтъ же въꙁлѣганѣ на веерѣхъ.  прѣждесѣданѣ на сьньмщхъ А Мт 23.6 Изч А Гр πρωτοκλισία въꙁлѣган Нвб възлягане книж остар ОА ВА ЕтМл РБЕ