Старобългарски речник
въꙁскатII 
въꙁскат -въꙁщѫ и -въꙁскѫ -въꙁщеш св 1. Подиря, потърся някого, нещо прде бо снъ лвскꙑ въꙁскатъ  спстъ погꙑбъшааго М Мт 18.11 З, А, СК. Срв.Лк 19.10 М З А  вьꙁщешї мѣста его ї не обрѩщеш СП 36.10 вьꙁшті раба твоего ѣко ꙁаповѣдеї твоїхъ не ꙁабꙑхъ СП 118.176 вьꙁщ мене ꙁаблѫждьшааго бже  помлѹ мѧ СЕ 85а 7 шъдъше на онѫ странѫ въꙁштате прѣдъ градомъ. кого савна менемъ. кръстꙗна сѫшта С 151.20 Потърся сметка, отговорност, изискам. отъ кръве а(ве)лѣ праведънааго. до кръве ꙁахарѩ погꙑбъшааго междю олтаремь  храмомъ. е глѭ вамъ вьꙁштетъ сѧ отъ рода сего М Лк 11.51 З раꙁдражі гѣ грѣшьно. по мьножьствѹ гнѣва своего не вьꙁщетъ СП 9.25 есо раді прогнѣва неъстівоі ба. рее бо въ сръдъці своіемъ не въꙁіштетъ СП 9.34 2. Поискам, пожелая нещо подвѕате сѧ вънт сквоꙁѣ тѣсна(ѣ)а врата. ѣко мъноѕ глѭ. вьꙁщѫтъ вьнт  не въꙁмогѫтъ М Лк 13.24 З А СК ꙇ вьꙁскашѧ архере  кънжънц въꙁложт на нь рѫцѣ въ тъ асъ М Лк 20.19 З едіного просіхъ отъ гѣ того вьꙁіштѫ. да жівѫ въ домѹ гні въсѩ дъні жівота моего СП 26.4 домѹ рад гі ба нашего. вьꙁскахъ добра тебѣ СП 121.9 3. Пожелая да постигна, да намеря въꙁіштѣте ба і жіва бѫдетъ дша ваша СП 68.33 ѡтъїм отъ мене поносъ ї ѹньжене. ѣко съвѣдѣнеі твоїхъ въꙁскахъ СП 118.22 далее отъ грѣшьнкъ спене. ѣко оправъданеї твоїхъ не въꙁскашѩ СП 118.155 ѧдо. нꙑнѣ обновт сѧ хощеш. естънꙑмь покаанемь. ꙇ вьꙁскат пръвааго отества СЕ 66b 6 4. Пожелая да узная, изследвам, установя ѹждѫ сꙙ бꙑвшѹѹмѹ ꙁнаменю. а како же бꙑстъ не вьꙁштѫ. вѣрѹѭ псанѹѹмѹ  спасаѭ сꙙ С 501.26 прд твого сьпаса рад к намъ пршъдшѹ.  прм вьꙁсканааго отрѣшень С 502.23 ꙃѣло въꙁскат πολυπραγμονέω Потърся усърдно, издиря хвал҄ѫ вьлѣꙁъшаго. а не ꙁѣло вьꙁштѫ вьходѹ обраꙁа С 501.23 М З А СК СП СЕ С Гр ζητέω ἐκζητέω ἀναζητέω ἐπιζητέω ζητητέος вьꙁскат въꙁіскат Нвб взискам остар ОА ЕтМл