Старобългарски речник
въꙁскань 
въꙁскань -ꙗ ср 1. Дирене, търсене на вьꙁскан ꙁаблѫждъшѹѹмѹ адамѹ сьнт мом штедротам хоштѫ съꙁъданааго по моемѹ обраꙁѹ С 247.13 Издирване, изнамиране. вь лѣто дводесꙙтъно  етврьто. цѣсара дѡклтана. мꙙтежь бꙑстъ велкъ.  вьꙁскан бѣсовъско  кѹмрьско. посъла же по вьсꙙ градꙑ  по вьсе ꙁем каꙁнь. повелѣваѧ вьꙁскат (в)ьсѣхъ капштъ С 220.12 2. Разпит, разследване многомъ же крьстꙗномъ ѧтомъ бꙑвъшемъ.  вьсѣмꙿ мꙙ савнѹ нарцаѭштемъ. прославвꙿше. не хѹдо вьꙁскан бꙑстъ отъ беꙁаконънꙑхъ. мже ꙁѣло мѫжа прославшꙙ С 145.17 Питане, разпитване, събиране на сведения. не даждъ глаголат мꙋ да не вьлѣꙁѫтъ на поꙁоршт. плштъ  вьꙁскан о н҄емъ бѫдетъ С 131.3 Изч С Гр ζήτησις ἐπιζήτησις ἀναζήτησις ἐπιζητέω въꙁскан вьꙁскан Нвб възискание ВА Срв взискване остар ОА възискване ЕтМл