Старобългарски речник
въꙁдьрат сѧ 
въꙁдьрат сѧ -въꙁдерѫ сѧ -въꙁдереш сѧ св Изтръгна се, изкореня се, изскубна се рее же гъ. аште бсте мѣл вѣрѫ ѣко ꙁръно горюшьно. глал бсте ѹбо сѵкамнѣ се. вьꙁдер сѧ  въсад сѧ въ море М Лк 17.6 Изч М З А Гр ἐκριζόομαι вьꙁдьрат сѧ Нвб Срв дера се