Старобългарски речник
въꙁдѹхъ 
въꙁдѹхъ м 1. Въздух, атмосфера тꙑ оград море пѣсъкомь. тꙑ къ въꙁдꙑханью въꙁдѹхъ пролѣ СЕ 4а 13—14 въведъше же ѧ нагꙑ поставшꙙ посрѣдѣ еꙁера. бѣаше же  въꙁдѹхъ стѹденъ С 76.14 лко хъ стꙑ тъ гласъ спѹстшꙙ. же въꙁдѹхъ прмъ свꙙштенъ бꙑстъ С 86.6—7 ꙗкоже въ градѣ н смокꙑ бѫдетъ. н дѫбъ нкакъже многꙑѧ рад топлотꙑ  сѹхотꙑ. въꙁдꙋха лаврьскааго С 301.13—14 2. Въздушно пространство отъвѣшта не на въꙁдѹхъ вьꙁраѭ нъ къ сътворьшѹѹмѹ въꙁдѹха.  небо  сѫштꙙѧ на небес С 140.3,4 ан҄г҄елъ же гнь ꙗв сꙙ стѹѹм съшъдъ сь небесе. въ обраꙁѣ мльнѧ.  прде к н҄емꙋ ставъ на въꙁдѹсѣ С 567.25 на въꙁдѹхъ Напразно, напусто, на вятъра подобаатъ пае простьрѣт слѹхꙑ вашꙙ. тѫжень вьсе отъложьше. мѫжьскꙑ глагол҄емаа раꙁѹмѣте. не бо сьпле (!) не бо съплескано ко. л блꙙдьно вашмъ слѹхомъ вьнꙙт мол҄ѫ. нъ стнꙿнааго рад словесе. не на въꙁдѹхъ расꙑпамааго. само же то слово сна бжꙗ С 533.3 СЕ С Гр ἀήρ αἰϑήρ въꙁдꙋхъ Нвб въздух ОА ВА АК Бот НТ НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА