Старобългарски речник
въꙁдрꙑдат 
въꙁдрꙑдат -въꙁдрꙑдаѭ -въꙁдрꙑдаш св Разридая се, възридая амнь амнь глѭ вамъ. ѣко въс(п)лаете сѧ  въꙁдрꙑдаа(а)те вꙑ.  мръ въꙁдрадѹѹтъ сѧ М Йо 16.20 З СК горе вамъ смѣѭште сѧ нꙑнѣ ѣко въꙁдрꙑдаате  въсплаете сѧ М Лк 6.25 Изч М З СК Гр ϑρηνέω πενϑέω Нвб Срв възридая, възридавам книж остар ОА ВА МлБТР ЕтМл АР РБЕ