Старобългарски речник
въꙁдрьжат сѧ 
въꙁдрьжат сѧ -въꙁдрьжѫ сѧ -въꙁдрьжш сѧ несв Въздържам се, отказвам се от земните блага и удоволствия нкꙑже бо врѣдъ тѣлесънꙑ. не цѣлѣетъ прсно въ пѣнъствѣ сѫщю. ꙇ въ обѣдань. нъ аще кꙿто твръдо въꙁдръжтъ сѧ отъ вꙿсего. то въ скорѣ прметъ ослабѫ СЕ 69b 2—3 тѣлесъно бо богатъство съ трѹдомъ  болѣꙁнѭ велкоѭ обрѣтатъ сꙙ. мꙿже въ погꙑбѣль дшꙙ не въꙁдръжꙙштꙙѧ сꙙ дѫтъ С 160.6  побесѣдѹш къ рьньцѹ їѡанѹ къ мльалвѹѹмѹ. мѫжѹ ... сѫштѹ епскѹпѹ.  въ богатьствѣ мрьстѣ бꙑвъша.  божа страха  любьве. вьсего мрьскааго прѣобдѣвъша.  свовол҄ьствънъмъ ѹбожьствъмъ.  въꙁдръжанмꙿ въꙁдръжавъшѹ сꙙ самомѹ С 294.17 Изч СЕ С Гр ταπεινόω ἐμαυτόν въꙁдръжат сѧ Нвб въздържам се, въздържа̀ се ОА ВА Бот МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА