Старобългарски речник
въꙁдрьжаньнъ 
въꙁдрьжаньнъ -ꙑ прил Който е свързан с въздържание; постнически, аскетичен, благочестив паулъ прѣпростꙑ ... благодѣт съподоб сꙙ о бѣсѣхъ.  болѣꙁнехъ вьсѣцѣхъ. ѹправвъ до коньца въꙁдръжаньнѫѭ благодѣть С 171.14—15 же плодънꙑмъ словомъ  дѣломъ. на жт въꙁдръжанꙿно нꙗаше С 279.30 Изч С Гр τῆς ἀσκήσεως въꙁдръжаньнъ Нвб Срв въздържан ОА ВА ЕтБАН БТР АР РБЕ