Старобългарски речник
въꙁдръвань 
въꙁдръвань -ꙗ ср Изскубване, изтръгване да бѫдѫтъ ѣко трѣва на ꙁъданіхъ. ѣже прѣжде воꙁдръванѣ съше СП 128.6 Изч СП Гр τὸ ἐκσπασϑῆναι воꙁдръван Нвб Ø