Старобългарски речник
въꙁдращат 
въꙁдращат -въꙁдращаѭ -въꙁдращаш несв Правя да израсте, да порасте [образно] да стоѭ дшеѭ  тѣломь. плодꙑ творѧ. ꙇ въꙁдращаѩ. ꙇ прмѣшаѩ сѧ стѣмь твоемь дсѣ. наслѣдьнкъ бѫдетъ. црства нбснааго СЕ 74b 2 Изч СЕ Гр αὐξάνω Нвб Срв възраствам книж остар ОА ЕтМл АР РБЕ