Старобългарски речник
въꙁджене 
въꙁджене [СК 128а 15] вж въꙁдвжень