Старобългарски речник
въꙁдвꙃат 
въꙁдвꙃат -въꙁдвжѫ -въꙁдвжеш несв въꙁдвꙃаѭ -въꙁдвꙃаш 1. Вдигам нагоре, повдигам, издигам поклонтъ сѧ колѣнома поклѧкъ. прѣдъ стꙑмъ крст(о)мъ.  въꙁдвꙁаетъ крстъ Е 31а 4 дъⷭ҇ пррское събꙑстъ ...  пакꙑ въꙁдвꙃаетъ крстъ Е 31а 14 вьꙁдвіѕаѩї отъ ꙁемⷧ҇ѩ ншта. ї отъ гноїшта въꙁносѩ ѹбога СП 112.7 воле же ѹбо  на одрѣ вьꙁдвжеш. рекъшѹѹмѹ ослабьнѹѹмѹ жлам въꙁм сво одръ  ход С 457.2 2. Прен. Повдигам, подбуждам, предизвиквам ꙗко  вьнѣшьнꙑ хытрьц рьвьнѹѭтъ тъьно мъ ѹмѣѭштмъ хытрьцемъ въ потѣпѣ пьр съ ным въꙁдвжѫште ЗЛ IIa 14 въꙁдвꙃат рогъ ἐπαίρω τὸ κέρας Възгордявам се ні въꙁдвіжіте на вꙑсотѫ гога (погр. вм. рога, Север., с. 95, бел. под линия) вашего. ї н (!) гліте на ба неправъдꙑ СП 74.6 Изч Е СП С ЗЛ Гр ὑψόω αἴρω ἐγείρω ἐμποιέω въꙁдвꙁат вьꙁдвіѕат Нвб въздвижа остар ВА въздвигам МлБТР ЕтМл РБЕ