Старобългарски речник
въꙁдвжень 
въꙁдвжень -ꙗ ср въꙁдвжень [ьстьнаго] крьста ὕψωσις τοῦ τιμίου σταυροῦ Празникът Въздвижение на [честния] кръст — 14 септември, Кръстовден сѫⷠ҇ по вьꙁдвіжеⷩ҇ еⷭ҇наⷢ҇ крста А 118b 18 неⷣ҇ по въꙁдвжеⷩ҇ крста А 118b 19 мѣⷰ҇ ді҃. вьꙁджене (!) крста на ꙋтро съ СК 128а 15 мѣца тго гі въꙁдвжене крста Б К 2 въꙁдвжене стаго  естънаго.  жївотворѧщаго крста хва Е 30а 5 (п)о въꙁдвжен крста щ сѫⷠ҇. в҃ї҃. неⷣ҇. по въꙁдвжен крста Е 33а 11, 12—13 Изч А СК Б Е въꙁдвжене вьꙁдвжене Нвб въздвижение църк ВА НГер МлБТР ЕтМл РБЕ