Старобългарски речник
въꙁдвгъ 
въꙁдвгъ м въꙁдвгъ [ьстьнаго] крьста ὕψωσις τοῦ τιμίου σταυροῦ Празникът Въздвижение на [честния] кръст — 14 септември, Кръстовден сѫⷠ҇ прѣжде въꙁдвга. крстѹ А 116d 20 неⷣ҇ прѣжде въꙁдвⷢ҇ еⷭ҇наⷢ҇ крста А 117а 3 въ сѫⷠ҇ прѣдъ въꙁдвгомь крста евⷢ҇а ѿ҇ маⷴ҇ рее гь любі оца. псⷩ҇а. въ ꙁ҃ сѫⷠ҇. вь неⷣ҇ прѣдъ вьꙁдвгомъ крста. евⷢ҇а ѡⷮ҇ ѡⷩ҇а СК 127а 5, 7 неⷣ҇ (прѣ)дъ въꙁдвгъ крста Е 30а 3 Изч А СК Е вьꙁдвгъ Нвб Срв въздвигане, въздвигание остар ВА РБЕ