Старобългарски речник
въꙁгръдѣнь 
въꙁгръдѣнь -ꙗ ср Възгордяване пон҄еже  неправьднꙑ кнꙙꙁь. веланьꙗ рад отъпаде. на небеснꙑхъ слъ. ненавстьнъ бв плодъ въꙁгръдѣньꙗ. мꙿже  въскорѣ матꙿ падень же на пагѹбѫ С 545.16 Изч С Нвб Срв възгордяване ОА МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ