Старобългарски речник
въꙁглавьнца 
въꙁглавьнца ж Възглавница ꙇ бѣ самъ на кръмѣ на въꙁглавьнц съпѧ М Мк 4.38 Изч М Калка от гр προσκεφάλαιον Нвб възглавница ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв възгла̀ва диал ДА възглаве ср диал ДА МлБТР възглавка ж диал ДА