Старобългарски речник
въꙁвѧꙁат 
въꙁвѧꙁат -въꙁвѧжѫ -въꙁвѧжеш св Завържа, привържа към нещо неѹкроштенї бо беꙁаконю дѣлател҄е. отрѣшвъше поꙗсъ мѹ. власꙑ мѹ вьꙁвꙙꙁашꙙ С 61.30 Образно. ꙇ ꙁаконнѫѭ клѧтвѫ. дрѣвъное въ съмрьть ѭ прѣлагаѭтъ. на съмрьть хотѧште въꙁвѧꙁат тѧготѫ К 11а 12 Изч К С Гр προσδέω ἐπιφορτίζω вьꙁвꙙꙁат Нвб Срв вежа остар диал ВА РБЕ ДА