Старобългарски речник
въꙁвращень 
въꙁвращень -ꙗ ср Връщане, възвръщане мⷺца енⷬ҇ ҃ж҃ ... въꙁвращене мощем. стаго оана ꙁлатоѹстаⷢ҇ А 141а 29 мⷺца еноⷬ҇у ҃ꙁ҃ пⷮ҇а вꙁвращенѣ. мощемъ. свⷳ҇номⷱ҇ка бонⷰо гъната А 141b 3 трѧсавце ... ꙁбѣгн ꙇꙁ него. съ вꙿсѣм твом. ꙇ съ вꙿсѣм похотьм свом. ꙇ не мѣ въꙁвращенѣ къ немѹ СЕ 48b 22 сꙿде жена вѣрна ꙁа ꙙдъ молꙙшт прходтъ. оходꙙштѹ мѫжев. ꙁа въꙁвраштенꙗ молꙙшт. недѫгѹѭштѹѹмѹ съпасен С 95.23 пакꙑ радост благовѣштен. пакꙑ свободѣ вьꙁвѣштен ... пакꙑ въꙁвраштен. пакꙑ весел С 243.30 Изч А СЕ С Гр ἐπάνοδος ἀνακομιδή въꙁвращене въꙁвраштен Нвб възвращение остар ОА ВА Дюв ЕтМл възвращание остар ВА възвра̀щане остар ВА възвръ̀щание остар ВА НГер възвръщѐние остар ВА възвръщане ОА ВА МлБТР ЕтМл АР РБЕ