Старобългарски речник
въꙁвращат 
въꙁвращат -въꙁвращаѭ -въꙁвращаш несв 1. Връщам, възвръщам влко гі бже нашъ ... тꙑ своеѭ прѣмѫдростѭ. соꙁъдалъ ес ка. ꙇ пакꙑ вь ꙁем҇ⷧѭ вьꙁвращае()ш  СЕ 57b 20 2. Отдръпвам доколѣ гі поносітъ врагъ ... въскѫѭ въꙁвраштаеші рѫкѫ твоѭ. і десніцѫ твоѭ отъ срѣдꙑ ѣдръ твоіхъ до коньца СП 73.11 3. Отклонявам, възпирам въꙁвраштаѭштѹ ѧ мѹ отъ трѣбъ мъ пае же бꙑшъѭ ставꙙштѹ. мꙙтежѹ же бꙑвъшѹ вь н҄хъ С 29.29—30.1 Изч СП СЕ С Гр ὑποστρέφω ἀποστρέφω ἐμποδίζω вьꙁвращат въꙁвраштат Нвб възвръщам ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ