Старобългарски речник
въꙁводт 
въꙁводт -въꙁвождѫ -въꙁводш несв 1. Повдигам, привдигам някого от легло, изцерявам ꙇꙁбав ѩ отъ вꙿсеѩ болѣꙁн. ꙇ недѫга дшевъна  тѣлесъна въꙁводѧ отъ одра скврънъна СЕ 26b 1 2. Издигам, въздигам, възвисявам влко вꙿседръжтелю ... жвꙑмъ. нꙁъводѧ въ адъ. ꙇ вьꙁводѧ ... ꙇ раꙁдрѣшаѩ слъно СЕ 64а 17 Срв. СЕ57b 18 господ съпас мꙙ ...  ѹправ на вꙑсотѫ. въꙁводꙙ въгодьнка свого енѡха ...  съхран прѣподобьнааго ноꙗ С 232.10 нъ въсходтъ на горѫ  тъ.  непрѣходънꙑ прѣшьдъ мракъ. богообраꙁъно прмлетъ. раꙁѹмьнꙑм въꙁводмъ степеньм ꙁаконоположен С 277.13 Издигам, произвеждам, повишавам [в чин, сан и под.]. обрѣтамꙑѧ же кръстꙗнꙑ. повелѣ мат  нѹдт ѧ жрът ... повнѹѭштꙙѧ же сꙙ  жьрѫштꙙѧ. на велкꙑ санꙑ  ьст въꙁводт С 255.7—8 Въвеждам в християнското учение, възпитавам. отьцъ нашъ їѡаннъ ... род сꙙ ... въ ҃ дьнь енуара мѣсꙙца ...  крьстанома сѫштема родвъшма. кръстанѣ  въꙁвождааше сꙙ съ своѭ братьѭ С 279.5—6 въꙁводт сѧ Изч СЕ С Гр ἀνάγω ἀναφέρω ἀναβιβάζω ἀνίστημι ά᾿γω Нвб възвеждам, възвождам остар ВА НГер ЕтМл ЕтБАН РБЕ