Старобългарски речник
въꙁварт 
въꙁварт -въꙁварѭ -въꙁварш св Възваря, сваря  ꙗрост спльнвъше сꙙ повелѣшꙙ въꙁварт пьцьлъ въ конобѣ С 268.16 Изч С Гр λύω Нвб възваря ОА ВА Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ ДА