Старобългарски речник
въꙁ 
въꙁ предл вин 1. За обектни отношения при означаване на замяна, заместване: за, в замяна на, вместо, срещу въставъше на мѩ сьвѣдѣтеле неправедьні. їхъже не съвѣдѣхⷶ҇ъ въпрааⷲхⷶѫ мѩ. въꙁдаахѫ м ꙁълаа въꙁ добраа СП 34.12 въꙁдаѭщеі мнѣ ꙁъла въꙁ добраа. облꙑгаахѫ мѩ ꙁане гонѣахъ благостꙑнѭ СП 37.21 Срв. СЕ77а 1 вь любьві мѣсто облꙑгаахѫ мѩ. аꙁъ же молтво дѣⷶхъ.  положішѩ на мѩ ꙁъло въꙁ добро.  ненавістъ ꙁа въꙁлюбленье мое СП 108.5 въс ъто мьстт хоштете богов пото мрьтвꙑмъ ожт ставьꙗте ꙁавстѭ женом С 388.15 ; въꙁ благодѣанꙗ л с. с въꙁдаш въꙁдаꙗнꙗ С 411.18  въс толко прѣбꙑван. прмьѭтъ отъдан С 446.3 При означаване на нарастване, натрупване, изобилие: връз, въз. ꙇ отъ ꙇсплън҄енѣ его мꙑ вьс прѩхомъ благодѣть въꙁ благодѣть З Йо 1.16А 2. За обстоятелствени отношения при означаване на място в близост до нещо: близо, при повѣжд намъ хе. кꙿто естъ бвꙑ тѧ. стоѣвꙑ на сѫдшт мѫмъ. ꙇ въпрашаемꙑ ... егоже петръ вдѣ мѫма. стоѩ въс кѹренѣ. і во вꙿсѣхъ мѣстѣхъ. то нощ до кѹрѣ въспѣтѣ СЕ 48а 25 Изч З А СП СЕ С Гр ἀντί вьꙁ въс Нвб въз диал остар ОА ВА Бот НТ Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ ДА ваз ДА