Старобългарски речник
въдѣт 
въдѣт -въдеждѫ -въдеждеш св Вложа, пъхна, напъхам  поемъ . едіного оⷮ народа. въдѣ пръстъ своѩ въ ѹш его А Мк 7.33 Срв.СЕ 31b 21 вьдежд пръстꙑ въ ѹш его СЕ 31b 18  въ деснцѭ емѹ вьдѣшѧ трьсть СЕ 50a 3 Изч А СЕ Гр βάλλω вьдѣт Нвб вдяна, вдена ОА ВА НГер ЕтМл ЕтБАН АР ДА