Старобългарски речник
въдаꙗт сѧ 
въдаꙗт сѧ -въдаѭ сѧ -въдаш сѧ несв Предавам се, самоосъждам се на нещо кто бо стъ ꙁходꙙ на рать.  не въдаѧ сꙙ вьсѣмь срьдьцемъ на сьмрьть. да въꙁьметъ славѫ велкѫ С 264.16 Изч С Гр ἐκδίδωμι ἐμαυτόν Нвб Вж. при въдаꙗт