Старобългарски речник
въдат 
въдат -въдамь -въдас св 1. Дам, подам, връча  въдашѧ емѹ кьнгꙑ саѩ пррка.  раꙁгьнѫвъ кьнгъ обрѣте мѣсто. деже бѣ напісано А Лк 4.17 СК ꙇ съгънѫвъ кънгꙑ въдавъ слѹѕѣ сѣде М Лк 4.20 А СК глетъ емѹ ппъ. въꙁъм нѫжѧ. ꙇ въдажд м ѩ.  егꙿда въдастъ емѹ ножѧ. премъ ѩ ппъ СЕ 96a 18, 18—19 Дам, раздам. прꙁъвавъ же. ꙇ. рабъ своꙇхъ. въдастъ ꙇмъ ꙇ мънасъ З Лк 19.13А 2. Предам; предоставя, поверя подобааше т ѹбо въдат съребро мое тръжънкомъ М Мт 25.27 З А СК лкъ бѣ домовтъ. ꙇже насад вноградъ. ꙇ оплотомъ і оград. ꙇ скопа вь немь толо. ꙇ соꙁъда въ немъ стлъпъ. ꙇ въдастꙑ дѣлателемъ.  отде М Мт 21.33 ЗI, А, Б. Срв. Мк 12.1 М,З;Лк 20.9 М З съ прстѫпь къ платѹ прос тѣла сва. платъ же повелѣ въдат тѣло сво М Мт 27.58А Срв.С 455.28 3. Отдам, предам, пожертвам а хъ потомь не отърее сѧ. тѫжде кръвь прѣданѫѭ. въ отъпѹштенье грѣхомъ въдат самомѹ продавъшю ѭ К 7b 34 хъ же аћломъ. ꙇ арханћлмъ сꙑ гъ. тебе врага сѫшта ... дшѫ своѭ въдастъ тебе раді К 8b 32 Срв. С422.6 онъ же ѹвѣштавъ сꙙ.  тѹ аб срьдьце въдавъ прошааше кръштенꙗ С 25.6 Отдам [се], предам [се]. не въдадмъ себе пьꙗньствѹ  лхоꙗденью С 493.7 стꙑ же повелѣ мѹ отроковцѫ поставт прѣдъ собоѭ.  въдавъ себе на молтвѫ. на толцѣ мол сꙙ. ꙗкоже  мѣстѹ вьстрꙙст сꙙ на н҄емже стоꙗше С 520.4 4. Върна, изплатя [дълг] нъ ведъ  въсаді  въ темънцѫ. доньдеже въдастъ емѹ длъгъ весь А Мт 18.30  прогнѣвавъ сѧ гь его прѣдастъ мѫітелемъ. доньдеже въдастъ длъгь весь А Мт 18.34 ловѣц бо не тако творꙙтъ. нъ того въ ꙁамъ давъшааго самого. прставꙙтꙑ (!)  вьстꙙꙁат. нъ тебѣ подоба бѣ вьдат рее.  вьстꙙꙁан мьнѣ оставт С 377.14 5. Издам [заповед и под.] есо раді ꙁаконꙿно повелѣніⷷ мъ бѣ. въдано пасхѫ ѣсті К 6b 17 въдат плещ τὰ νῶτα δίδωμι Обърна гръб, отстъпя [от неприятеля] нарее дьнь вь н҄ьже сьндетъ сꙙ сь ратьнкꙑ. съшедъшꙋ же сꙙ мѹ не може стат протвѫ ратнкомъ. нъ плешт въдавъ побѣже отъ лца хъ. он же женѣахѫ вьслѣдъ С 196.14 М З А СК Б СЕ К С Гр δίδωμι ἀποδίδωμι ἐκδίδωμι ἐπιδίδωμι παρατίϑημι βάλλω καταβάλλω вьдат вьдаті Нвб вдам [се] остар НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ РРОДД