Старобългарски речник
въглѫбт 
въглѫбт -въглѫблѭ -въглѫбш св Вглъбя, направя да потъне надълбоко [образно] сцевъ остенъ ꙁавст. еднѫ бо въглѫб ѭ въ дѹш.  вьсего ловѣка ѹꙗꙁв.  о добрѣ пешт сꙙ слѫ раꙁор С 339.27—28 Изч С Гр ἐνσπείρω Нвб вглъбя ОА ВА Дюв ЕтМл БТР РБЕ Срв вглъбявам, вдлъбвам НГер