Старобългарски речник
въведень 
въведень -ꙗ ср щѹждхъ въведень ξενοδοχία Приемане [посрещане] на гости, гостоприемство наьн(ъ)ше бо рьвьноват на доброе  подвꙃаѭште с ꙗкоже дрѹгѹ дрѹга добрѣшѹ бꙑт. л въ штѹждхъ въведен ... л въ нѣхъ таковьіхъ дѣлѣхъ. сходште  въ рет спадаѭтъ ЗЛ IIа 19 Изч ЗЛ въведене Нвб въведение остар ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ Въведение [Богородично] църк Въведенè остар ВА