Старобългарски речник
въблаговолт 
въблаговолт -въблаговолѭ -въблаговолш св Благоволя, проявя благосклонност ї не пріложітъ въблаговолті пакꙑ СП 76.8 Изч СП Гр εὐδοκέω въблаговолті Нвб Срв благоволя ОА ВА АР РБЕ