Старобългарски речник
врѣтще 
врѣтще ср 1. Торба, чувал не носте вълагалшта н врѣтшта, н сапогъ М Лк 10.4 З ї положхъ одѣнье мое въ врѣште [погр. вм. врѣтіште, Север., с. 82, бел. под линия] СП 68.12 повелѣ анѳупатъ прнест врѣтште.  вьсадт  вь н҄е.  скопат ровъ.  вьвѣст  вь н҄ь вь врѣтшт.  бт . посохам С 112.3, 4 повелѣ ꙁꙙт  ꙁ врѣтшта ... ꙗкоже отрѣшшꙙ врѣтште. сковъ стꙑ ста простъ С 112.6, 7—8 2. Груба, влакнеста одежда древле ѹбо въ врѣтщ.  попелѣ покаал сѧ бѫ М Мт 11.21 З.Срв. Лк 10.13 М З растръга врѣтіште мое  прѣпоѣсалъ мѩ есі веселъемъ СП 29.12 М З СП С Гр σάκκος πήρα врѣтште врѣтіште Нвб вретище диал ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ РРОДД ДА врятище ДА Срв вреща ж диал ДА