Старобългарски речник
врьтъпъ 
врьтъпъ м 1. Градина бѣ же на мѣстѣ. деже  пропѧсѧ. врътъпъ ꙇ въ врътъпѣ гробъ новъ М Йо 19.41 З 2. Пещера въ конць істъл дадовъ тѣлоп(а)ьсанье егда бѣжа отъ лца саѹлова въ врътопъ СП 56.1 бесльньнаꙗ адова жлшта ...  тьмнцꙙ.  съкровшта  врьтьп С 464.9 Гробница, издълбана в скала. порожден го же отъ гроба благовѣстьствова ... врътъпъ с камене деже хс пораждатъ сꙙ С 451.23 Срв. К14а 10 како обта въ гробѣ не оставл҄ прѣстола отьа. како въ врата врътъпѹ въходтъ С 459.9 посъланъ бꙑстъ гаурлъ съкаꙁат сѫштааго на прѣстолѣ.  въ врьтьпѣ С 244.29 3. Вертеп, свърталище храмъ мо храмъ молтвѣ естъ. вꙑ же сътворсте  врътъпъ раꙁбонкомъ М Лк 19.46 З.Срв. Мк 11.17 М,З;Мт 21.13 М З М З ЗП СП К С Гр κῆπος σπήλαιον врътъпъ врътопъ врьтьпъ Нвб врътоп диал ВА Дюв НГер въртоп ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ РРОДД ДА вертеп МлБТР ЕтМл БТР РБЕ Срв Въртоп МИ СНМБ Врътопа МИ ЙЗ,МИПан Врътопо МИ КП,МИРазл Въртопа МИ НК,ТТроян Вртоп МИ АМС,Слав. нас. Алб