Старобългарски речник
врьжень 
врьжень -ꙗ ср Разстоянието, на което може да бъде хвърлен камък — хвърлей ꙇ самъ остѫп отъ нхъ. ѣко връжене камен М Лк 22.41 З Изч М З Гр βολή връжене връженье Нвб Срв врьганье ’хвърляне’ врьгам диал НГер връг’ам диал ДА