Старобългарски речник
врьвь 
врьвь - ж Връв ꙇ сътвор бь отъ връв М Йо 2.15 З А  връвѭ обꙙꙁавъше сътꙙгнѫт. доньдеже погрꙙꙁнетъ трьсте въ пльт го С 270.7 Изч М З А С Гр σχοινίον връвь Нвб връв ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА