Старобългарски речник
врьбьнца 
врьбьнца ж Християнският празник Връбница, Цветница мⷧ҇о на цвѣтꙑ. на връбьнц СЕ 15b 24—25 фотꙗ патрарха... слово на връбнцѫ  о лаꙁарѣ С 332.14 іѡана ꙁлатоѹстааго. слово на врьбьнцѫ С 318.11 Изч СЕ С Гр ἡ βαϊοφόρος τὰ βαΐα връбьнца връбнца Нвб Връбница ОА ВА НТ Бот Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ ДА Срв Връбница МИ СНМБ Върбница МИ ВК,Мя Върбан м ЛИ МлБТР