Старобългарски речник
враевъ 
враевъ прил притеж На лекаря, на целителя, лекарски да аште не ра прѧт бꙑлꙗ на помоштъ. не враево то съгрѣшен. нъ же цѣлѣню не ра С 414.5 Изч С Гр τοῦ ἰατροῦ Нвб врачев диал РБЕ Срв Врачев ден ОА НГер ЕтМл ЕтБАН Врачевци МИ ВК,Мя