Старобългарски речник
враеват 
враеват -враѹѭ -враѹш несв Лекувам, изцелявам богѹ подавъшѹ мꙋ враеват. роꙁльнꙑѧ  многолънꙑѧ ѧꙁꙙ С 556.3 враеват прходꙙштꙙѧ кꙿ н҄емѹ.братѭ  странънꙑѧ ... сам же отъштеттъ сꙙ не цѣлвъ. въспрмшꙙѧ го рад толкъ трѹдъ С 549.2 Изч С Нвб врачувам ’лекувам с билки’ ОА РБЕ Срв врачувам ’гадая, предсказвам бъдещето’ ОА ВА АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА