Старобългарски речник
вратт сѧ 
вратт сѧ -вращѫ сѧ -вратш сѧ св 1. Върна се, завърна се ꙇ въставъша во тъ асъ вратсте сѧ въ ꙇмъ М Лк 24.33 не постгъше го вратшꙙ сꙙ С 43.26 2. Обърна се н помѣтате бсьръ вашхъ прѣдъ свньѣм. да не поперѫтъ хъ ногам свом. ꙇ вращьше сѧ растръгнѫтъ вꙑ М Мт 7.6 З СК Изч М З СК С Гр ὑποστρέφω στρέφομαι Нвб вра̀тя се диал ОА ВА Бот НТ Дюв НГер МлБТР врат’ам се диал ДА вра̀тим се диал ДА