Старобългарски речник
вратарца 
вратарца ж Вратарка, пазачка на вход како л можаахѫ сътрьпѣт народѹ бѣсꙙштѹ сꙙ. л бо връховьн҄їхъ. вратарцꙙ женꙑ словесе не сътрьпѣ С 442.20 Изч С Гр [ἡ] ϑυρωρός Нвб вратарица остар МлБТР Срв вратарка ж ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ