Старобългарски речник
врата 
врата ср мн Врата, двери, порти, входни врати прблж сѧ къ вратомъ града М Лк 7.12 З А ішьдъшѹ же емѹ въ врата. ѹꙁьрѣ  дрѹгаѣ М Мт 26.71 З А СК коль ѫꙁъка врата  тѣснъ пѫть въводѧ въ жвотъ М Мт 7.14 З,А. Срв. СЕ 89b 8 съкрѹші врата мѣдѣна СП 106.16 прібліжшѩ сѩ до вратъ съмрътьнъхъ СП 106.18 въꙁьмѣте сѩ врата вѣънаѣ СП 23.7 Срв. С464.17 да ісповѣмь вьсѩ хвалꙑ твоѩ. въ вратѣхъ д(р)ъштері сіоні СП 72.28 врата адова отвръꙁаѭтъ сѧ К 13а 3 Срв. С449.6 како въ врата врътъпѹ въходтъ. не отвръꙁъ вратъ небесъскꙑхъ. нъ врата раю отвръꙁъ. а вратъ дѣвествънꙑхъ не отвръꙁꙿ. нъ врата адовъскаꙗ съкрѹшвъ.  двьр пр ѳомѣ не отвръꙁъ. нъ врата цѣсарьствꙗ ловѣкомъ отвръꙁъ. а врата гроба  пеат неврѣжденꙑ съхранꙗѧ С 459.9, 10, 11, 12, 13, 14  мрьтвꙑм вратꙑ ꙁвлѣкꙿше тѣлеса стꙑхъ С 538.24 М З А СК СП СЕ К С Гр πύλη πύλαι πυλών ϑύρα πόρτη τὰ παντόϑυρα Нвб вра̀та̀ ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв Вратица МИ Враца МИ СНМБ Вратник МИ Враца [Вратца] МИ ВК,ОМ Вратата МИ КП, МИРазл Вратите МИ НК,МНСевл