Старобългарски речник
вражень 
вражень -ꙗ ср Гадаене, врачуване врагомь ꙁълѣ прѣльщаемъ. прсно въпадаѭ ... въ ародѣанѣ. въ враженѣ СЕ 68b 1 Изч СЕ вражене Нвб вражѐне диал НГер ЕтМл Срв вражукан’е диал ДА вражем, вражукам несв диал ДА