Старобългарски речник
воводнъ 
воводнъ прил притеж На воеводата, на предводителя вон ... въꙁъмъше камꙑ вел првꙙꙁашꙙ мѹ къ ногама. въврѣшт  тако вь рѣкѫ. по отъвѣтѹ воводнѹ С 154.4 днъ же отъ н҄хъ корабь не могꙑ прблжт сꙙ къ воводнѹ корабью С 151.17 дошъдъше же мѣста. жде бѣаше корабь воводнъ.  т ꙁѣло вѣтрꙑ  вльнам мьм въꙁвраштаахѫ сꙙ въспꙙть С 151.13  воводнꙑ слѹгꙑ вѣровашꙙ къ гѹ С 18.28 Изч С Гр τοῦ ἡγεμόνος Нвб воеводин ОА ВА войводин РБЕ МлБТР ЕтМл ЕтБАН войводиний НГер Срв Войводино МИ Войводово МИ СНМБ Войводина МИ ВК,Мя Войводов ФИ СтИл,РЛФИ