Старобългарски речник
воскъ 
воскъ м Восък ѣко таетъ воскъ отъ ліцѣ огнѣ. тако погꙑбнѫтъ ... отъ лца бжьѣ СП 67.3 ѣко воскъ істаавъ ѡтꙑмѫтъ сѩ СП 57.9 бꙑстъ сръдъце мое ѣко воскъ таѩ посрѣдѣ рѣва моего СП 21.15 горꙑ ѣко воскъ растаашѩ сѩ отъ лца гнѣ СП 96.5 пльть мѹ акꙑ воскъ съжежена бꙑвъш растеетъ сꙙ С 153.2 нераꙁдрѣшьнаꙗ ѫжа желѣꙁнаꙗ. ꙗко воскъ расквьръ С 462.21 Изч СП С Гр κηρός Нвб восък ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА восок диал ВА ДА