Старобългарски речник
вооꙁъ 
вооꙁъ м ЛИ Вооз — богат витлеемец, потомък на Юда [от когото водят потеклото си еврейските царе] и мъж на Рут [Рут 2.1; 4.13] салмонъ же роді вооꙁа от рахавꙑ. вооꙁь же роді овіода А Мт 1.5 СК Изч А СК Гр Βόοζ [вар. Βόος Βοόζ Βόες] воаꙁъ вооꙁь