Старобългарски речник
волъ 
волъ м Вол которааго васъ осълъ л волъ въ стѹденецъ въпадетъ. ꙇ не абе стръгнетъ его М Лк 14.5 З А СК не отрѣшаатъ л своего волѹ л осъла отъ ѣсл М Лк 13.15 З А СК въꙁнесѫ тебѣ волꙑ  коꙁълꙑ СП 65.15 ѣко моꙇ сѫтъ въсі ꙁвѣрі дѫбравън. скоті въ горахъ волов (вм.  волове, Север., с. 63, бел. под линия) СП 49.10 волꙑ хъ тѹьнꙑ сътвор СЕ 15b 14  скотѹ же пргонꙙтъ  прносꙙтъ ... стада раꙁль воловъ кобꙑлъ ... многꙑ тъмам пасомꙑ въ горахъ неблюдомѣ С 42.29 прде стадо воловъ ꙁ горꙑ С 19.1 М З А СК СП СЕ С Гр βοῦς Нвб вол ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв Вола МИ ЖЧ Волово МИ Волуяк МИ СНМБ Волов МИ Волово МИ Воловарево МИ Воловарци МИ ПК,Пр. в им Волован МИ Воловци МИ Воловяне МИ ЙЗ, Зас